Tervetuloa Saarijärvi - Salovesi vesienhoitoyhdistyksen sivuille! 


Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry on perustettu vuonna 2004. 
Sen tavoitteena on säilyttää Länsi-Uudellamaalla Lohjan kaupungin pohjoisosassa sijaitsevat järvet 
Saarijärvi ja Salovesi  kelvollisina virkistyskäyttöön  ja 
varmistaa ranta-asukkaiden asuntojen arvon säilyminen myös jälkipolville.

Yhdistys kerää tietoja vesistön tilan kehittymisestä ja  
tekee tarvittaessa esityksiä viranomaisille ja muille yhteisöille. 
Yhdistys harjoittaa vesien- ja luonnonhoitamiseen liittyvää tiedottamista, 
järjestää retkiä, juhlia, muita virkistystilaisuuksia ja koulutusta.


          Yhdistyksen sääntömääräinen 

          VUOSIKOKOUS 
          pidetään lauantaina 1.7. 2017  klo  14.00
          Kärkölän kylätalolla, Kärköläntie 1387.

Kokouksessa  käsitellään  sääntöjen  vuosikokoukselle määräämät asiat.

Ohjelmassa lisäksi:
Tammenjoen ennallistamisprojektin tilanne / Harri Ripatti Vesienhoitoyhdistyksen Tammenjoki-työryhmästä

Tammenjoella eri vuosikymmenillä : Kaitafilmiä Tammenjoella retkeilystä 1960-luvulla / Seija Knuth     

Melontaretki Tammenjokea alas                            
Toiveuusinnassa Harri Ripatti kertoo kuvin ja sanoin retkestään Karjaanjoen vesitöä pitkin Mustion ruukkimaisemiin 2000-luvun alkupuolella

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!