Tietoa veden laadusta

Vesimittari
Saarijärvi on pinta-alaltaan 145 ha. Järven valuma-alueesta pääosa on metsää, ja asutusta on jonkin verran. Saarijärvi on muodoltaan rikkonainen ja muodostuu useammasta niemien ja saarien suojaamasta poukamasta. Järvi on puhdasvetinen ja Ympäristöhallinnon yleisen käyttöluokituksen mukaan sen tila on hyvä. Kuormitus on luultavasti vähäistä.

Salovesi on Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan erinomaisessa ekologisessa tilassa oleva järvi. Salovesi on melko hapan humusvesi. Järvi on noin 140 ha suuruinen ja syvimmältä kohdaltaan yli 15 metriä. Monimuotoisen, kauniin ja vedenlaadultaan erinomaisen järven virkistyksellinen merkitys on suuri. 

Molempien järvien tilasta kertoo Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n sivusto. Vasemman reunan navigoinnista löytyvät järvien mittauksista tehdyt kuvaajat.

Linkit sivustoon: Saarijärvi  Salovesi